Home » Scripties » Labelen en coderen

Labelen en coderen is een techniek waarmee je je interviews en groepsdiscussies kunt analyseren. In de eerste stap verdeel je de tekst in tekstfragmenten en schrap je de passages die op dat moment niet relevant lijken (open codering). In de volgende stap ga de overgebleven tekstfragmenten van labels voorzien. Deze labels zijn een samenvatting van het tekstfragment. In de volgende fase ga je de labels samenvoegen tot categorieën (axiale codering). Met deze categorieën heb je een basis om je deelvragen te beantwoorden. Wij gebruiken deze techniek van Baarda bij het analyseren van onderzoeksresultaten. Een scherpe, heldere analyse is het resultaat.