Home » Scripties » Probleemanalyse

Een goed onderzoek staat of valt met een analyse van het probleem. Wat is nu eigenlijk het probleem? Welke informatie heeft de opdrachtgever nodig? Wat gebeurt er als het beleid niet wordt aangepast? Op basis van een aantal vragen maken wij een grondige probleemanalyse. De probleemstelling en doelstelling komen als vanzelf naar voren.