Transcripties

Met onze transcripties brengen wij uw gesproken tekst tot leven. Wij verzorgen uw transcripties in Nederlands, Engels, Frans, Duits en Vlaams.

Foutloos, precies en snel

Neder-lands Engels Vlaams Frans Duits
Woordelijk (2 sprekers) € 1,20 € 1,35 € 1,45
Letterlijk (2 sprekers) € 1,30 € 1,45 € 1,55
Letterlijk extra (2 sprekers) € 1,40 € 1,55 € 1,65
Toeslag per extra spreker € 0,10 € 0,10 € 0,10

Transcription service

With our transcription service, we bring your spoken text to life. We take care of your transcriptions in Dutch, English, French, German and Flemish.

Flawless, precise and fast

Dutch English Flemish French German
Verbatim (2 speakers) € 1,20 € 1,35 € 1,45
Literal (2 speakers) € 1,30 € 1,45 € 1,55
Literal plus (2 speakers) € 1,40 € 1,55 € 1,65
Supplement for every extra speaker € 0,10 € 0,10 € 0,10

 

Prijzen per minuut audio, exclusief B.T.W.

Rates per audio minute, excluding VAT