Home » Transcripties

Transcripties

Met onze transcripties brengen wij uw gesproken tekst tot leven. Wij verzorgen uw transcripties in Nederlands, Engels, Frans, Duits en Vlaams.

Foutloos, precies en snel

 

Standaard tarieven per audiominuut:

Woordelijk (2 sprekers)                : € 1,10

Letterlijk (2 sprekers)                    : € 1,20

Letterlijk extra (2 sprekers)          : € 1,30

Toeslag per extra spreker            : € 0,10

Transcription service

With our transcription service, we bring your spoken text to life. We take care of your transcriptions in Dutch, English, French, German and Flemish.

Flawless, precise and fast

 

Basic rates per audio minute

Verbatim (2 speakers)   : € 1,10

Literal (2 speakers)         : € 1,20

Literal plus (2 speakers) : € 1,30

For every extra speaker : supplement € 0,10